Coronaviruset och covid-19 är en stor utmaning för oss alla, som individer, föräldrar, anhöriga, medarbetare, chefer och samhällsmedborgare. Vi gör vårt bästa för att möjliggöra psykologisk behandling och stöd i svåra tider och erbjuder även videosamtal som alternativ till fysiska träffar.