Boka tid hos oss

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig inom kort. Du kan även ringa 031-724 93 90.

Jag godkänner att MOD KBT AB hanterar mina personuppgifter i enlighet med deras integritetspolicy.

Psykologtjänster för skola

Våra psykologer hjälper er skola att utvecklas genom stöd, handledning och utbildning för elevhälsoteam, lärarlag och skolledare. Vi stöttar även er i större organisatoriska utmaningar och förändringar.

Har ni behov av en ökad studiero och lugnare lärandemiljö för era elever? Har ni elever som har svårt att klara av skolan? Behöver ert elevhälsoteam stöd och förstärkning i specifika elevärenden? Vill ni arbeta förebyggande för att främja hälsa och utveckling bland både elever och personal? Behöver du som rektor stöd i de utmaningar du ställs inför som ledare?

Vi erbjuder handledning och konsultation inom skola i syfte att främja hälsa och välmående. Vi hjälper er att skapa en god lärandemiljö för eleverna likväl som en god arbetsmiljö för skolpersonal och skolledning.

Psykologisk kompetens och vägledning är ofta ett viktigt stöd i det pedagogiska arbetet och inte sällan är elevhälsoteamet i behov av förstärkning. Det kan exempelvis handla om stöd i specifika ärenden kring elever med psykisk ohälsa, neuropsykiatriska diagnoser eller andra specifika behov. Det kan även röra insatser på en organisatorisk nivå för att utveckla metoder och arbetssätt inom elevhälsoteamet, lärarlag eller för skolledningen. För skolans ledning och rektorer kan vi bidra med chefshandledning och vara ett stöd i förändringsarbete och andra organisatoriska utmaningar. Vi erbjuder även skräddarsydda utbildningar och konsultation utifrån skolans specifika behov av kompetenshöjning avseende de psykologiska aspekterna som inverkar på den pedagogiska verksamheten.

Våra psykologtjänster för skola

  • Chefshandledning och coaching för skolledning
  • Konsultation och handledning för elevhälsoteam och lärare
  • Grupputveckling för lärarlag, elevhälsoteam eller skolledning
  • Skräddarsydd fortbildning för lärare och övrig skolpersonal
  • Långsiktigt strategiskt arbete för att öka studiero, förbättra lärandemiljö och minska skolfrånvaro
  • Utbildningar och konsultation avseende anpassningar för elever med specifika behov
  • Grundläggande utbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT) och inlärningspsykologi

Välkommen att kontakta oss för mer information om hur vi kan bidra till just er skola!

Boka tid hos oss

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom kort.