Boka tid hos oss

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig inom kort. Du kan även ringa 076-027 11 97.

Observera att terapi för barn/ungdomar samt parterapi endast går att boka via formuläret nedan eller telefon.

Jag godkänner att MOD KBT AB hanterar mina personuppgifter i enlighet med deras integritetspolicy.

PSYKOLOGER I GÖTEBORG

Specialiserade på KBT

Välkommen till MOD KBT, legitimerade psykologer och psykoterapeuter i centrala Göteborg. Vi erbjuder kognitiv beteendeterapi, KBT, samt parterapi och hjälper individer och organisationer att uppnå faktisk förändring. MOD bidrar till att öka människors livskvalitet och organisationers välmående och effektivitet.

9 av 10
kunder skulle rekommendera MOD KBT till någon annan

Kunder om MOD KBT

Mycket proffsigt mottagande!
Erfarenhet av sitt yrke, och kunskap av ett bemötande som gjorde mig trygg, inför kommande sessioner.
Rekommenderas Varmt.
Min upplevelse av MOD KBT är odelat positiv.
Kunnande och flexibilitet kombinerat. Rekommenderas varmt.
Nöjda med kvalitetsnivå och den hjälpen vi fått.
Rekommenderar starkt, kompetensen är hög!
Proffesionellt bemötande! Jag var väldigt nöjd med den hjälp jag fick. Rekommenderar.

KBT FÖR FAKTISK FÖRÄNDRING

Våra psykologer och psykoterapeuter har gedigen kompetens inom kognitiv beteendeterapi, KBT, för både vuxna och barn. Vi erbjuder även parterapi, familjeterapi och föräldrastöd. Välkommen till oss på MOD KBT i Göteborg för bedömning, professionell kartläggning och psykologisk behandling. Vi erbjuder även videosamtal med psykolog/psykoterapeut och KBT online.

Vanliga problem att söka hjälp hos psykolog/psykoterapeut för är exempelvis depression, ångest och stress.

VÅRA PSYKOLOGER HJÄLPER DIG MED


Vi hjälper även chefer, organisationer och företag att utvecklas. Våra psykologer handleder och utbildar utifrån psykologisk expertis och erfarenhet inom såväl klinisk behandling som organisationsutveckling och ledarskap.
Läs mer om våra tjänster för företag.


We offer cognitive behavioral therapy (CBT) and psychological treatment in english. Welcome to MOD KBT, lic. psychologist in central Gothenburg!


Välkommen till MOD KBT, psykologer och psykoterapeuter i centrala Göteborg!

Vanliga frågor

VAD ÄR KBT?

Kognitiv beteendeterapi är en pedagogisk, lösningsorienterad och populär terapiform med vetenskapligt stöd. KBT hjälper människor att förändra sina beteenden. Betoningen ligger på ett aktivt samarbete mellan klient och psykolog/psykoterapeut som tillsammans arbetar problemlösande, med hjälp av konkret uppsatta mål som utvärderas löpande under terapin. Läs mer om KBT.

VAD KAN MAN FÅ HJÄLP MED HOS ER?

Vi erbjuder KBT för vuxna, barn/ ungdomar och par. Hos oss kan du få hjälp med de vanligaste tillstånden vid psykisk ohälsa, som depression, oro, stress/utmattning, panikångest, social ångest, sömnproblem, ätstörning, låg självkänsla, tvångssyndrom, relationsproblem, fobier, aggressionsproblem och sexuell problematik. Vid parterapi arbetar vi parallellt med strategier för acceptans och beteendeförändring. Vi erbjuder även terapimetoden ISTDP.

HUR GÅR TERAPIN TILL?

Varje terapi består av 1-3 inledande bedömningssamtal. Därefter kommer klient och psykolog/ psykoterapeut överens om en plan för behandlingen med tydliga målsättningar. Vanligtvis träffas man sedan en gång i veckan för en 50 minuter lång session. I KBT är hemuppgifter en central del av behandlingen, som klienten arbetar med på egen hand mellan sessionerna. 

En behandling genomförs oftast under totalt 5-20 tillfällen och det är vanligt att man träffas en gång i veckan. Vid behandlingens avslut skapar klient och psykolog/psykoterapeut tillsammans en plan för hur klienten kan arbeta själv för att upprätthålla den förändring som uppnåtts under terapin. 

Vi erbjuder både fysiska och digitala möten, utifrån det som fungerar bäst för dig och behandlingen. Läs mer om behandlingsupplägg vid KBT.

VAD ÄR DEPRESSION?

Om du har en depression känner du dig mindre glad än tidigare, även när du gör sådant som du annars tycker om. Det brukar vara svårt att komma igång med och ta initiativ till saker, och du känner dig nedstämd och orkeslös. Även enklare sysslor kan kännas tunga. Vid depression kan du också känna oro och ångest. Det kan vara svårt att koncentrera sig och minnas saker. Man kan få sömnproblem och ha en upplevelse av att vara trött trots att man vilat eller sovit mycket. Vissa har svårt att somna, vaknar under natten eller tidigt på morgonen, medan andra sover många timmar per dygn. Aptiten kan både minska och öka. Somliga tappar matlusten och andra börjar äta mer för att dämpa oro, ångest och nedstämdhet. Många upplever att sexlusten minskar. Det är vanligt med känslor av avtrubbning, meningslöshet, hopplöshet och skuld. Läs mer här om vad depression är.

Hur behandlas depression?

Vid depression arbetar vi utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) och beteendeaktivering, en  evidensbaserad psykologisk behandlingsform som är verksam vid depression. Behandlingen inleds med att du och din psykolog/psykoterapeut tillsammans lär er mer om vilka beteendemönster som håller igång depressionen. Sedan handlar det om att i lagom takt och hanterbara steg komma igång med aktiviteter och beteenden som ökar ditt välbefinnande, både på kort och lång sikt. Under behandlingen arbetar ni också med negativa tankar och sänkt självkänsla som ofta finns vid depression. Läs mer om hur vi behandlar depression här

vad är ångest?


Alla människor känner sig någon gång ängsliga och oroliga. Ångest är en naturlig del av livet och kommer när vi uppfattar en situation som hotfull eller farlig. Ångestreaktionen kan hjälpa oss att uppmärksamma och hantera hot, faror och problem. Ibland kan dock ångest sätta igång fast vi inte behöver den för att hantera en situation, som ett falsklarm. Om du märker att du börjat bli överdrivet rädd och undvikande gentemot situationer, känslor eller objekt och det hindrar dig i livet, då kan det vara tal om en ångestproblematik. Det kan till exempel handla om panikångest, social fobi, specifika fobier, separationsångest och prestationsångest. Ibland är ångesten generaliserad, det vill säga den sätts igång av många olika saker. Om du lider av någon typ av ångest som du har svårt att hantera finns det god hjälp att få hos en psykolog/psykoterapeut. Läs mer här om vad ångest är.

HUR BEHANDLAS ÅNGEST?

Vid behandling av ångest börjar vi med att kartlägga oron och ångesten, vad som triggar den, hur du beter dig då och vilka konsekvenser det får. Utifrån det bestäms vilka delar som är viktiga att arbeta med i behandling. Terapin handlar ofta om att gradvis, med kontroll och på nya sätt närma sig det som triggar ångesten. Det kallas för exponering och brukar leda till nya, mer realistiska erfarenheter och lärdomar. Vanligt är även att vi arbetar med strategier för att hantera osäkerhet och minska oro, ältande och grubbel, som kan uppstå när vi känner ångest över något. Verktyg för att lösa problem och minska fysisk anspänning brukar också ingå. Läs mer om hur vi behandlar ångest här. 

hur bokar jag en tid hos er?

Välj BOKA TID ovan. Här kan du boka tid direkt online, eller fylla i formuläret så återkommer vi till dig, oftast inom 12 h på helgfria vardagar. Du kan också maila oss på info@modkbt.se eller ringa oss på 076 – 027 11 97.

hur kontaktar jag er för att få mer information?

Välj BOKA TID ovan och fyll i formuläret så återkommer vi till dig, oftast inom 12 h på helgfria vardagar. Du kan också maila oss på info@modkbt.se eller ringa oss på 076 – 027 11 97.

hur lång är väntetiden?

Vi erbjuder tid inom en vecka.

Erbjuder ni neuropsykiatriska utredningar?


Om du och din behandlare misstänker att du har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som ADHD/ ADD eller autismspektrumtillstånd (AST) erbjuder vi en s k screening. Det är en grundläggande bedömning som kan bli en remiss till en annan vårdenhet som gör neuropsykiatriska utredningar. Om du redan fått en diagnos ställd erbjuder vi KBT-behandling för hantering av svårigheter som kan uppstå i samband med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

får jag träffa samma psykolog/ psykoterapeut?


Hos oss får du träffa samma behandlare från det första samtalet genom hela behandlingen fram till avslut. Har du särskilda önskemål kring vilken behandlare du vill träffa, tveka inte att maila oss på info@modkbt.se eller ring 076 – 027 11 97, så hjälper vi dig att hitta rätt. Läs mer här om oss som arbetar på MOD KBT.

ERbjuder ni videosamtal?


Ja, vi har god erfarenhet av att bedriva behandling utifrån KBT online och erbjuder videosamtal under hela eller delar av din kontakt. Du kan alltid höra av dig till oss inför ditt besök och ändra ett fysiskt möte till ett onlinesamtal, och vice versa.

behövs remiss för att boka tid hos er?

För att få en tid hos oss på MOD KBT behöver du ingen remiss från en annan vårdinstans. Välj BOKA TID ovan, och du kan antingen boka tid direkt online, eller fylla i formuläret så återkommer vi till dig, oftast inom 12 h på helgfria vardagar. Du kan också maila info@modkbt.se eller ringa oss på 076 – 027 11 97. 

ERBJUDER NI BEHANDLING FÖR BARN OCH UNGDOMAR?

Ja, vi tar emot barn och unga från 6 år för psykologisk behandling. Liksom vuxna kan barn kämpa med ångestproblematikdepression och nedstämdhet, separationsångest, posttraumatisk stress, omfattande rädslor och oro, stress och låg självkänsla. Vi utformar behandlingen efter ålder, individuella behov och utvecklingsnivå. Som komplement eller alternativ till individuell terapi erbjuder vi även familjeterapi och föräldrastöd. Läs mer om KBT för barn, ungdomar och familj.

Erbjuder ni behandling på engelska?

Ja, vi erbjuder kognitiv beteendeterapi (KBT) på engelska, både för vuxna, barn och ungdomar samt par

hur många samtal består en behandling av?

I KBT inleds varje samtal med 1 – 3 bedömningssamtal. Terapin brukar sedan bestå av 5 – 20 sessioner, beroende på vilken typ av problem du söker hjälp för. Vid parterapi arbetar vi utifrån metoden IBCT (Integrative Behavioral Couple Therapy), som börjar med en bedömningsfas bestående av totalt 4 samtal. Läs mer om parterapi/IBCT

jag har en vän/anhörig som mår dåligt – hur får jag personen att söka hjälp?

Det kan vara svårt och smärtsamt att leva nära någon som mår psykiskt dåligt, särskilt om personen behöver, men inte förmår söka professionell hjälp. Ibland vill vi av olika anledningar inte ta emot stöd i en svår situation. När man lider av t ex depression eller ångest kan det svårt att se att måendet kan förändras, och att själv ta initiativ till att få rätt hjälp. Du som anhörig kan uppmuntra personen att söka hjälp, erbjuda dig att ta reda på mer information och boka tid hos en vårdgivare. Läs mer här om hur du kan stötta någon som lider av psykisk ohälsa.

Första Långgatan 4
413 03 Göteborg