Boka tid hos oss

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig inom kort. Du kan även ringa 031-724 93 90.

Jag godkänner att MOD KBT AB hanterar mina personuppgifter i enlighet med deras integritetspolicy.

Depression

Känner du dig nedstämd, trött och håglös? Har du tappat lusten till sådant som du tidigare har uppskattat i livet? Känner du dig avskärmad och lättirriterad? Då kan du ha drabbats av en depression och det kan vara dags att ta hjälp av en psykolog.

Symtom på depression

Om du har en depression känner du dig sällan glad, inte ens när du gör sådant som du vanligtvis tycker om. Lusten för att ta itu med saker minskar eller försvinner, du känner dig ofta nedstämd och orkeslös, även vardagliga sysslor kan kännas tunga.
Förutom nedstämdheten kan du också ha andra besvär om du är deprimerad:

  • Ofta känner man mer oro och ångest än vanligt.
  • Det kan vara svårt att koncentrera sig, till exempel när man försöker läsa en bok eller en tidning.
  • Man får ofta problem med sömnen och kan känna sig trött och energilös på ett sätt som inte går att vila bort. Somliga har mycket svårt att sova, andra sover stora delar av dygnet.
  • Det är vanligt att tappa matlusten, eller omvänt att börja tröstäta. Sexlusten kan minska eller försvinna helt.
  • Man kan uppleva att inget berör en ordentligt. Livet kan kännas hopplöst och tillvaron meningslös.
  • Man kan ha obefogade eller starkt överdrivna skuldkänslor.

Låg självkänsla

En depression påverkar självbilden och självkänslan. Man tycker mindre om sig själv och kan ha tankar om att vara dålig eller värdelös. Man kan känna sig likgiltig inför hela tillvaron och känslorna för andra blir ofta mindre starka. Det får många att uppleva sig som väldigt isolerade från omvärlden. Man kan tro att andra inte vill en väl eller kanske talar illa om en. De negativa tankarna upprepas och man ältar misslyckanden och känslor av otillräcklighet.

Tankar på döden

När man är deprimerad kan man få tankar om att det vore bättre att vara död. Ofta är det kopplat till känslor av ångest, självförakt och missmod inför framtiden. Man kan tänka att man är värdelös eller till belastning för sina närmaste. Det kan gå så långt att man försöker ta sitt liv.

Ojämnt humör

Ibland kan den som är deprimerad bli sur, lättirriterad eller aggressiv. Ofta kan det då vara omgivningen som reagerar och märker att det är något som inte stämmer.

Behandling vid depression

Man kan få hjälp att komma ur sin depression med psykologisk eller farmakologisk behandling, och ibland behövs båda parallellt för att få bästa resultat. Våra psykologer erbjuder kognitiv beteendeterapi (KBT) mot depression, en psykologisk behandlingsform som har god effekt vid depression och minskar risken för återfall.

Behandlingen, KBT, går delvis ut på att tillsammans med din psykolog kartlägga och bryta de beteendemönster som får dig att vara kvar i depressionen samt att stegvis komma igång med andra aktiviteter och beteenden. Du får också hjälp med att hantera dina negativa tankemönster och försämrade självkänsla och självbild.

Boka tid hos oss

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom kort.