Boka tid hos oss

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig inom kort. Du kan även ringa 031-724 93 90.

Jag godkänner att MOD KBT AB hanterar mina personuppgifter i enlighet med deras integritetspolicy.

Låg självkänsla

Upplever du att du har problem med låg självkänsla? Känner du ofta skam och missnöje med dig själv? Känner du dig otillräcklig och bedömer dina brister på ett sätt som går ut över dina relationer eller andra viktiga områden i ditt liv?

Självkänsla handlar om en grundkänsla eller grundinställning vi har till oss själva. Det innefattar nivå av acceptans, stolthet och nöjdhet gentemot sig själv. En person med en grundläggande positiv inställning till sig själv har oftast lättare att hantera motgångar i jämförelse med en som har en i grunden negativ inställning och låg självkänsla. Ibland kan låg självkänsla på olika sätt hindra oss i våra liv, och då kan man behöva ta hjälp av en psykolog.

Låg självkänsla

En person med låg självkänsla tenderar att tolka neutral information från omgivningen som negativ, medan positiv information om oss själva lätt ignoreras. Låg självkänsla leder ofta till känslor av otillräcklighet, skam och missnöje. Det kan även gå ut över relationer, exempelvis genom att bli överdrivet beroende av andra och extern bekräftelse eller bli självupptagen och omåttligt fokuserad på egna brister. Vid låg självkänsla finns en ökad sårbarhet för att drabbas av depression, ångest och oro, samt stressrelaterad problematik.

Prestationsbaserad självkänsla

Det är vanligt att en person med låg självkänsla värderar och bedömer sig själv utifrån sina prestationer och hur dessa bekräftas av andra, vilket kallas prestationsbaserad självkänsla. Detta kan leda till svårigheter kring att ta kritik och överdriven värdering av andras åsikter. Det är även vanligt att man har svårt att sätta gränser och hävda sina egna behov och åsikter.

Behandling vid låg självkänsla

Kognitiv beteendeterapi (KBT) kan vara till stor hjälp om du upplever låg självkänsla. Vid behandling av låg självkänsla utifrån KBT undersöker du och din psykolog inledningsvis vilka konsekvenser den låga självkänslan leder till. Ofta handlar det om att kartlägga olika beteendemönster. Hur du agerar i olika situationer samt vad du tenderar att undvika på grund av din låga självkänsla. Ni undersöker även återkommande tankemönster och svåra känslor kopplade till problematiken. I behandlingen arbetar du med stöd från din psykolog sedan med att stegvis bryta dessa mönster. På så sätt får du tillgång till nya erfarenheter och därmed möjlighet till att stärka självkänslan.

Boka tid hos oss

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom kort.