Boka tid hos oss

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig inom kort. Du kan även ringa 076-027 11 97.

Observera att terapi för barn/ungdomar samt parterapi endast går att boka via formuläret nedan eller telefon.

Jag godkänner att MOD KBT AB hanterar mina personuppgifter i enlighet med deras integritetspolicy.

stol på kontor

Om MOD

Välkommen till MOD, legitimerade KBT-psykologer i centrala Göteborg. Vi hjälper individer och organisationer att uppnå faktisk förändring.

MOD består av en psykologmottagning för individuell terapi och parterapi, och en verksamhet för organisations- och ledarskapsutveckling. Vi brinner för att öka människors livskvalitet och att bidra till organisationers välmående och effektivitet. Välkommen att kontakta oss!

Här hittar du kontaktinformation till alla oss som arbetar på MOD. Om du vill boka tid är du välkommen att använda boka tid-knappen längst upp till höger.

Psykologer Göteborg

Besöksadress

Första Långgatan 4
413 03 Göteborg

Telefon & E-post

076 – 027 11 97
info@modkbt.se


Psykolog KBT Göteborg

Anna Malmström

VD
Leg. Psykolog
Leg. Psykoterapeut
Utbildad handledare i psykoterapi
Specialist i klinisk psykologi

anna@modkbt.se
0707-46 81 71


Psykolog KBT Göteborg

Alex Pimenta

Verksamhetschef
Leg. Psykolog
Organisationspsykolog
Utbildad handledare inom arbetsorganisationer

alex@modkbt.se
0709-32 13 70

Psykolog KBT Göteborg

Annika Nilsson

Operativ chef
Leg. Psykolog
Pågående specialistutbildning i klinisk psykologi Organisationspsykolog

annika@modkbt.se
0738- 10 18 04

Psykolog KBT Göteborg

Emelie Dickens

Leg. Psykolog
Pågående specialistutbildning i klinisk psykologi
Certifierad ISTDP-terapeut

emelie@modkbt.se
0738-10 18 03

Psykolog KBT Göteborg

Alice Ericson

Leg. Psykolog
Pågående specialistutbildning i klinisk psykologi

alice@modkbt.se
0760 – 22 15 32

Psykoterapeut KBT Göteborg

Annika Brännberg 

Leg. Psykoterapeut med KBT-inriktning
Socionom
Leg. Hälso- och sjukvårdskurator

annika.brannberg@modkbt.se
0760 – 09 38 11

MOD symbol


KVALITETSPOLICY

MOD KBT AB skall ständigt och kontinuerligt arbeta med att förbättra ledningssystemen för kvalitet i sin verksamhet. Kvalitetsledningsarbetet ska syfta till att utveckla och säkerställa en god kvalitet för både klienter, samarbetspartners och medarbetare. Som ett led i detta kommer följande Kvalitetspolicy att beaktas.

– MOD KBT skall kompetensutveckla sin personal regelbundet inom för uppdragen relevanta områden.
– Personalen på MOD KBT skall arbeta utifrån evidensbaserade/vedertagna metoder avsedd för aktuell problematik/situation/frågeställning.
– Kvalitetssäkring i form av evidensbaserade/vedertagna före- och eftermätningar skall ske regelbundet och standardiserat för såväl klinisk verksamhet som vid organisationsuppdrag.
– MOD KBT skall regelbundet hantera avvikelser samt inhämta feedback av klienter kring pågående insatser.
– MOD KBT skall regelbundet avsätta resurser för att definiera kvalitetsmål, återkommande granska och utvärdera målen, samt se över hur väl de uppfylls.
– Företagsledning och samtliga medarbetare skall ha god kännedom om företagets kvalitetspolicy, värna om och agera i enlighet med aktuella kvalitetsmål.
– Verksamheten skall löpande arbeta med att utveckla ledningssystemen genom att föreslå ständiga förbättringar och justeringar utifrån omvärldsanalys och nya rön.

Denna kvalitetspolicy uttrycker företagsledningens grundläggande inställning och formulerar riktlinjer som skall genomsyra allt arbete inom MOD KBT AB.

MILJÖPOLICY

MOD KBT AB är en värderingsdriven verksamhet som arbetar för att uppnå ökad hälsa för människor, liksom hållbar förändring för företag och organisationer. Det är viktigt för oss att vi ser till att göra minsta möjliga negativa avtryck på miljön i vårt löpande arbete. Vi vill verka i en långsiktigt hållbar riktning både för våra klienter, medarbetare och för miljön i stort. Som ett led i detta kommer följande Miljöpolicy att beaktas.

– MOD KBT skall ständigt och kontinuerligt arbeta med att förbättra sina ledningssystem för miljö i verksamheten.
– MOD KBT skall säkerställa att aktuella lagar och föreskrifter på miljöområdet efterlevs.
– Vi kommer att hålla oss uppdaterade avseende miljö via befintliga miljöorganisationer, samt aktivt sprida vår kunskap på miljöområdet både internt bland personalen och externt till våra kunder.
– Miljöansvarig kommer att utses och ansvara för att uppdatera sig på miljöområdet samt sprida miljökompetens inom verksamheten. Samtliga medarbetare skall hållas uppdaterade så att de både känner till miljöpolicyn väl och följer densamma i det aktiva arbetet.
– MOD KBT skall bedriva reseplanering för att minska onödiga och miljöbelastande resor. I största möjliga mån skall personalen välja miljövänliga alternativ när vi tar oss till och från jobbet, samt ut till kund vid t.ex. utbildningar, föreläsningar eller säljmöten.
– MOD KBT avser att utveckla arbetet ytterligare vad gäller digitala tjänster, att på så sätt minska resor för klienter och medarbetare för att minska miljöbelastning.

Denna miljöpolicy uttrycker företagsledningens grundläggande inställning och formulerar riktlinjer som skall genomsyra allt arbete inom MOD KBT AB.

Boka tid hos oss

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom kort.