Boka tid hos oss

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig inom kort. Du kan även ringa 076-027 11 97.

Observera att terapi för barn/ungdomar samt parterapi endast går att boka via formuläret nedan eller telefon.

Jag godkänner att MOD KBT AB hanterar mina personuppgifter i enlighet med deras integritetspolicy.

Förlossningsdepression

(postnatal depression)

Upplever du ökad nedstämdhet inför att du ska bli förälder eller i anslutning till att du blev det? Har den stora livsomställningen medfört överväldigande känslor, att framtiden inte känns lika rolig, att du inte känner anknytning till ditt barn eller trivs med rollen som förälder? Då kan det vara så att du upplever en förlossningsdepression.

Att bli förälder är för de flesta en stor och omvälvande upplevelse som innebär stora omställningar från hur vardagen tidigare sett ut. I och med att ett barn kommer till världen förändras både den praktiska tillvaron men även den känslomässiga, hur du ser på dig själv, din nya roll som förälder och det ansvar som medföljer. Utöver dessa förändringar finns det ofta förväntningar i omgivningen, från dig själv eller din partner om hur härligt och fantastiskt det är att bli förälder. I vissa fall är upplevelsen den motsatta och det kan väcka skam- eller skuldkänslor.

Förlossningsdepression är till skillnad från vad många tror inte en nedstämdhet som orsakas av en traumatisk eller svår förlossning. Den uppstår i och med livsomställningen som den nya rollen som förälder innebär. Därmed kan en förlossningsdepression uppstå under en graviditet, kort efter förlossningen eller upp till 12 månader efter förlossningen. Många tror att det är endast kvinnan som kan uppleva en förlossningsdepression men då orsaken är att man reagerar på förändringarna i tillvaron kan det även uppstå hos parten som inte bär barnet. Det är upp till 10-15% av alla kvinnor och män som drabbas av en förlossningsdepression som varar i mer än två veckor.

VANLIGA SYMTOM VID FÖRLOSSNINGSDEPRESSION:

 • Orkeslöshet där du är trött och energilös, det hjälper inte att sova bort
 • Minskat intresse för saker i din omgivning
 • Brist på glädje i det du gör
 • Bristande känslomässigt band till barnet då du har svårt att knyta an till barnet
 • Negativ framtidstro och hopplöshet
 • Koncentrationssvårigheter
 • Du känner dig ledsen och uppgiven och gråter ofta
 • Ökad oro och ångest
 • Sömnsvårigheter (somliga har mycket svårt att somna, vaknar ofta och sover oroligt medan andra sover bort stora delar av dygnet)
 • Ingen matlust alls eller det motsatta, där du tröstäter mycket
 • Humörsvängningar och irritabilitet

SKAM- OCH SKULDKÄNSLOR

Är vanligt förekommande vid en förlossningsdepression då många förväntat sig och önskat att de ska känna starkt för sitt barn när det föds. I många fall är barnet efterlängtat vilket gör att det uppstår en krock mellan bristen på positiva känslor kopplat till barnet och den bild du har haft av hur det ska kännas och/eller av det omgivningen förväntar sig. Skam- och skuldkänslor att du är en dålig mamma eller pappa till barnet är vanligt förekommande vid förlossningsdepression trots att man många gånger gör allt det praktiska som behövs rörande barnet.

BEHANDLING VID FÖRLOSSNINGSDEPRESSION:

KBT (Kognitiv beteendeterapi) är en behandlingsform som har god evidens och effekt vid förlossningsdepression och är den behandling som rekommenderas av Socialstyrelsen. Om en person går obehandlad resulterar det ofta i att förlossningsdepressionen kvarstår mycket längre och det ökar risken att skada anknytningen mellan dig och barnet.

SÖK HJÄLP I GOD TID:

Forskning visar att det är viktigt att söka hjälp i god tid vid förlossningsdepression då det påverkar barnet negativt att möta en förälder som inte förmår att visa ansiktsmimik, glädje och känslomässig närvaro. Mycket av barnets utveckling aktiveras av interaktionen mellan barn och förälder och det blir därför extra viktigt att söka hjälp i god tid. Får du hjälp att behandla förlossningsdepressionen kommer det både gynna dig själv, barnets utveckling och er relation. Det positiva är att anknytningen mellan dig och ditt barn går att reparera igen och ju tidigare insatserna tillförs desto bättre.

Misstänker du att du lider av förlossningsdepression kan du boka in en tid med en av våra psykologer för bedömning.

Boka tid hos oss

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom kort.