Boka tid hos oss

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig inom kort. Du kan även ringa 076-027 11 97.

Observera att terapi för barn/ungdomar samt parterapi endast går att boka via formuläret nedan eller telefon.

Jag godkänner att MOD KBT AB hanterar mina personuppgifter i enlighet med deras integritetspolicy.

Specifik fobi

Upplever du en stark rädsla för något specifikt? Exempelvis ett djur, trånga utrymmen, att flyga eller blod och sprutor? Har du starka rädsloreaktioner och gör allt för att undvika det du är rädd för? Begränsar fobin ditt dagliga liv? Då behöver du söka hjälp hos en psykolog.

Specifik fobi är ett vanligt problem och rädslan är starkt knuten till en viss sak, djur, plats eller situation. Med hjälp av KBT kan du effektivt få hjälp att bli av med din fobi. Vanliga fobier är:

 • spindlar
 • ormar
 • råttor
 • hundar
 • getingar
 • höjder
 • trånga utrymmen (hiss)
 • att flyga
 • blod och sprutor
 • att kräkas

Fobin påverkar ofta ditt dagliga liv. Den som har ormfobi kan till exempel undvika att vara i skogsområden eller i vissa delar av sin trädgård där ormar kan finnas. En person med sprutfobi kan undvika att söka vård på grund av sin rädsla för sprutor eller eventuella blodprov.

Vanliga symtom vid fobier

 • hjärtklappning
 • svettning
 • darrning
 • gripas av panikkänslor
 • gråtattacker

Symtomen beror på att stresshormoner kommer ut i blodet när du blir rädd, vilket leder till att blodtrycket brukar stiga.

Behandling vid specifik fobi

Fobier behandlas med fobiträning som är en form av kognitiv beteendeterapi, KBT. Metoden som vi använder vid fobiträning kallas exponering, vilket är den behandling av ångest som har visat sig vara mest effektiv. I terapin arbetar du och terapeuten tillsammans för att du ska bli av med din fobi. Först sätter ni upp mål för behandlingen, exempelvis att kunna hantera olika situationer som du är rädd för. Sedan kan behandlingen börja. Oftast får du börja med en situation som du tycker är medelsvår att hantera. Efter hand ökar utmaningen, så att du får öva dig på att klara av allt svårare situationer.

Behandlingen går ut på att du stegvis, med stöd från din psykolog, försätter dig i de olika situationerna och övar dig på att stanna kvar tills obehaget och rädslan minskar. Därmed lär du dig att handskas med rädslan och hantera situationen.

Boka tid hos oss

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom kort.