Boka tid hos oss

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig inom kort. Du kan även ringa 031-724 93 90.

Jag godkänner att MOD KBT AB hanterar mina personuppgifter i enlighet med deras integritetspolicy.

För företag & organisation

Vi hjälper chefer, team och organisationer att utvecklas och ger er verktyg att hantera de utmaningar ni står inför. Våra organisationspsykologer är experter på organisationsutveckling, ledarskap och att skapa välfungerande arbetsplatser.

Vår arbetsprocess

Uppdraget utgår ifrån en fördjupad dialog och behovsinventering med beställare/ledning, där vi också klargör de mål och syften som finns med uppdraget.

Under uppdragets gång är vi måna om att ha löpande kontakt med beställaren för att säkerställa att vi rör oss i rätt riktning. Vi använder oss också av mätningar före och efter samt utvärderingar eftersom vi är måna om att vår insats ska bidra till en verklig och hållbar förändring.

Vi har goda erfarenheter av att coacha organisationers chefer och medarbetare till att själva leda önskad utveckling framåt, istället för att som konsulter gå in och ta över alltför mycket. Enligt vår erfarenhet leder detta till mer hållbara förändringar för organisationen.

Våra medarbetare är adekvat certifierade, dels via psykologprogrammet, dels via vidareutbildningar och arbete med bl.a. GDQ, IDI, ACT at Work, Team Pro, Lead Forward och OBM (Organizational Behavior Management). Våra insatser bygger på goda teoretiska kunskaper inom arbets- och organisationspsykologi och vi utgår alltid från vetenskapligt förankrade metoder.


MOD KBTs ledningssystem är certifierat av Svensk Certifiering.

Kontakta oss

Vid förfrågan om handledning & utbildning vänligen kontakta våra handledare direkt via e-post anna@modkbt.se, eller ring oss på 0707-46 81 71.