Boka tid hos oss

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig inom kort. Du kan även ringa 076-027 11 97.

Observera att terapi för barn/ungdomar samt parterapi endast går att boka via formuläret nedan eller telefon.

Jag godkänner att MOD KBT AB hanterar mina personuppgifter i enlighet med deras integritetspolicy.

Stress & utmattning

Upplever du ständigt hög stress och känner dig ofta utmattad, orkeslös och trött? Har du svårt att klara av uppgifter i samma utsträckning som tidigare? Sover du dåligt, känner dig spänd och nedstämd? En psykolog kan hjälpa dig hantera din stress.

Långvarig stress till följd av höga krav och omfattande belastningar tillsammans med en bristande tillgång till återhämtning kan leda till negativa hälsoeffekter och stressrelaterad psykisk ohälsa, även kallat utmattning/utmattningssyndrom, utbrändhet eller ”att gå in i väggen”.

Stress är kroppens normala reaktion på något som upplevs som ett hot eller ett krav som överstiger individens resurser. Hoten eller kraven kan vara både yttre, alltså komma från omgivningen, och inre, från individen själv. Stressreaktionen är i sig ofarlig och fyller en viktig funktion för människan eftersom den hjälper oss att hantera och överleva hotfulla situationer. Stress får oss exempelvis att hoppa undan om en bil skulle komma mot oss, förbereda oss inför ett arbetsmöte eller plugga till en tenta. Däremot kan långvarig stress i kombination med frånvaro av återhämtning vara skadligt för vår hälsa. Individen utsätts då på sikt för mer stress, högre belastningar än vad man har resurser för att klara av, vilket kan leda till utmattningssyndrom.

Hör leg psykolog Alice Ericson berätta mer om vad stress är, och hur du på ett enkelt sätt kan se över din egen stressnivå;

Vanliga symtom vid långvarig stress och utmattning

Symtom vid stressrelaterad problematik och utmattningssyndrom kan vara både kroppsliga/fysiologiska, känslomässiga/psykologiska och kognitiva/intellektuella. Nedan ser du exempel på vanliga symtom vid långvarig stress och utmattning.

Kroppsliga/fysiska symtom:

 • Trötthet och orkeslöshet
 • Sömnsvårigheter
 • Smärtkänslighet
 • Illamående
 • Huvudvärk
 • Försvagat immunförsvar
 • Rastlöshet
 • Spändhet, exempelvis i nacke, axlar, rygg
 • Försämrad mag- och tarmfunktion
 • Hudsjukdomar/allergier

Känslomässiga/psykologiska symtom:

 • Försämrad självkänsla
 • Ångest
 • Irritation, missnöje
 • Nedstämdhet, minskad glädje
 • Grubblerier, oro
 • Panikkänslor
 • Minskad energi
 • Överkänslighet

Kognitiva/intellektuella symtom:

 • Koncentrationssvårigheter
 • Försämrat minne
 • Uppskjutandebeteende
 • Försämrad förmåga att läsa, skriva, tänka
 • Svårt att hantera flera intryck samtidigt
 • Överkänslighet för ljud och ljus

Behandling vid stress och utmattning

KBT, kognitiv beteendeterapi, är en hjälpsam behandling för den som upplever hög stress eller har drabbats av utmattningssyndrom. Det kan även vara bra att få psykologisk hjälp med stresshantering i förebyggande syfte för att inte riskera att utveckla en stressnivå som innebär en fara för hälsan.

I behandlingen får du en ökad kunskap om stress och kroppens stressreaktioner, vilka faktorer som bidrar till stress och vad som är viktigt för att återhämtningen ska fungera. Tillsammans med din psykolog jobbar ni med problemlösning kring sådant som bidrar till en riskfylld stress och arbetar med att förbättra tillgången till återhämtning för att öka dina resurser för att kunna hantera stress. Stresshantering kan även inkludera interventioner och verktyg för att hantera oro och ångest, negativa tankar, höga prestationskrav och låg självkänsla. Ofta ingår även avslappningstekniker och strategier för att förbättra sömnen i KBT vid stress.

psykolog göteborg

MOD KBT I SAMARBETE MED WEBUC8

Lär dig mer om stress i MOD KBTs samarbete med läroplattformen Webuc8! Leg. Psykolog Annika Nilsson ger dig i en tredelad kurs ökad förståelse och verktyg för stresshantering. Läs mer om kursen här.

Boka tid hos oss

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom kort.