Boka tid hos oss

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig inom kort. Du kan även ringa 031-724 93 90.

Jag godkänner att MOD KBT AB hanterar mina personuppgifter i enlighet med deras integritetspolicy.

Ätstörning

Handlar din tillvaro till stor del om att bedöma din form och vikt? Om kontroll av mat och träning? Går det ut över annat viktigt i livet? Sätter du upp regler för vad och hur du ska äta, mår du sedan dåligt när du bryter dessa? Har du svårt att acceptera dig själv som du är? Då kan du behöva hjälp av en psykolog att ta dig ur din ätstörning.

När man drabbats av en ätstörning är det vanligt att man upplever en slags dragkamp mellan att ha kontroll och att förlora den. Man kanske i perioder kämpar hårt för att äta eller träna på ett visst sätt för att uppnå sina satta mål. Samtidigt är man hela tiden är rädd för att ”misslyckas” med planen. Att ”bryta mot reglerna” leder ofta till ångest och självkritik, vilket i sin tur kan göra att man drar då på med ännu mer kontroll och nya striktare regler och mål. Detta mynnar ut i en ond spiral som är svår att ta sig ur.

Många personer med ätstörning pendlar mellan att strikt kontrollera mat, till att emellanåt släppa på trycket. Det kan innebära ökad ångest och ibland att man hamnar i hetsätning. En del hetsäter mer kontinuerligt och ”tänker” att de borde kontrollera maten strikt, utan att egentligen göra det i praktiken. En del hetsäter aldrig, men skräms i olika situationer mycket av tanken på att förlora kontroll över sitt ätande. Därmed ägnar de sig kontinuerligt åt mer och mer kontroll och allt striktare mål. Det blir lätt en ond spiral, ofta med allvarlig undervikt som konsekvens. 

Vanligt vid ätstörning är att man kompenserar det som man upplever som ”misslyckanden”. Man kan exempelvis kompensera genom kräkning, laxermedel eller vätskedrivande och överträning. Men det är inte heller alla som kompenserar på detta sätt. Du kan vara såväl underviktig, normalviktig som överviktig när du har en ätstörning. Det är upptagenheten av form och vikt samt hur du agerar kring denna som avgör om detta kräver behandling.

Många som har en ätstörning upplever att tillvaron krymper. Det är vanligt att man över tid förlorar en stor del av sitt sociala liv, eller andra viktiga intressen. 

Behandling vid ätstörning

Vi erbjuder kognitiv beteendeterapi (KBT) som är en evidensbaserad behandling vid ätstörning. Behandlingen fokuserar på de faktorer som gör att ätstörningen hålls vid liv. Klient och psykolog arbetar tillsammans för att kartlägga och förstå den individuella problematiken och arbetar utifrån detta för att stegvis ta sig ur ätstörningen. Under behandlingen, KBT, får klienten bland annat lära sig mer om hur ätstörningen fungerar, hjälp att hantera tankar och känslor kopplade till ätproblemen samt hjälp med att ändra beteenden som vidmakthåller ätstörningen.

Boka tid hos oss

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom kort.