Boka tid hos oss

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig inom kort. Du kan även ringa 031-724 93 90.

Jag godkänner att MOD KBT AB hanterar mina personuppgifter i enlighet med deras integritetspolicy.

Ångest & oro

Har du återkommande orostankar, katastrofscenarion eller grubblerier som påverkar ditt liv? Känner du ångest dagligen och är ofta på helspänn? Då kan det röra sig om generaliserat ångestsyndrom.

De flesta kan känna sig ängsliga och oroliga ibland, det är en naturlig del av livet. Oro och ångest uppstår när vi upplever ett hot eller en fara och kan hjälpa oss hantera en viktig situation. Det finns många olika typer av ångest då ångestreaktionen kan triggas av olika saker, exempelvis panikångest, social fobi, specifika fobier, separationsångest och prestationsångest. Ångestproblematik kan även vara generaliserad vilket innebär att oro och ångest uppkommer dagligen och triggas av många olika saker snarare än en specifik situation eller objekt. Om du har svårt att hantera din ångest och känner att den hindrar dig i livet så kan du få hjälp av en psykolog.

Generaliserat ångestsyndrom – GAD

Vid GAD drabbas man dagligen av orostankar och ångest vilket påverkar och begränsar ens liv. Ofta har man svårt att släppa oron och hamnar i ältande, vilket tar upp mycket tid och energi och blir ett hinder i vardagen. Oron kan handla om många olika livsområden. Det är vanligt att oroa sig över framtiden, katastrofer som kan inträffa eller grubbla över saker som redan hänt. Att ständigt känna ångest och oro leder ofta till trötthet, sömnsvårigheter (länk), spändhet och stresskänslighet.

Vanliga symtom vid GAD

  • Återkommande orostankar
  • Rastlöshet, vara på helspänn
  • Koncentrationssvårigheter
  • Sömnstörning, sömnproblem
  • Spändhet eller ömhet i muskler
  • Lättirriterad
  • Trötthet, lätt för att bli uttröttad
  • Fysiska ångestsymtom som hjärtklappning, yrsel, orolig mage, huvudvärk

Upplever du plötsliga starka ångestsymtom i form av panikattacker så kan det handla om panikångest, läs mer om det här.

Behandling vid GAD

KBT är en behandlingsform som visat sig fungera bra mot ångestproblematik och GAD. Behandlingen innehåller inledningsvis en noga kartläggning av oron och ångesten, vad som triggar den och vad det leder till. Utifrån kartläggningen som görs tillsammans med din psykolog avgörs sedan vilka moment som ingår i behandlingen. Ofta får man stegvis och på ett kontrollerat sätt utmana sig och närma sig de tankar eller situationer man fruktar. I KBT jobbar man även med olika verktyg och nya förhållningssätt för att hantera sin osäkerhet och bryta oro, ältande och grubblerier. Utöver det kan behandlingen innehålla strategier för konkret problemlösning samt avslappningsträning.

Boka tid hos oss

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom kort.