Boka tid hos oss

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig inom kort. Du kan även ringa 076-027 11 97.

Observera att terapi för barn/ungdomar samt parterapi endast går att boka via formuläret nedan eller telefon.

Jag godkänner att MOD KBT AB hanterar mina personuppgifter i enlighet med deras integritetspolicy.

Parterapi Göteborg

Parterapi

Upplever ni relationsproblem och söker hjälp för att hantera svårigheter som uppstår i ert förhållande? Vi erbjuder strukturerad parterapi i centrala Göteborg baserad på kognitiv beteendeterapi, KBT.

Att leva i en parrelation kan vara utmanande och ibland behöver vi söka hjälp för att hantera de problem som uppstår i relationen. Olika påfrestningar och faktorer som stress, stora livsförändringar, arbete och svartsjuka kan leda till att vi upplever relationsproblem. Parterapi kan hjälpa er att reda ut och hantera dessa problem och skapa möjligheter till en bättre framtid tillsammans.  

Det är vanligt att söka parterapi för konflikter, kommunikationssvårigheter, svårigheter med att hantera grundläggande olikheter, sexuella problem, otrohet, bristande tillit och svartsjuka.

Parterapi Göteborg

Vi använder oss av vetenskapligt utvärderad metodik som IBCT (Integrative Behavior Couples Therapy) och DBT (Dialectical Behavior Therapy) för par. Behandlingen är baserad på kognitiv beteendeterapi. Vi arbetar med strategier och verktyg inriktade mot såväl acceptans som mot beteendeförändring.

Parterapin inleds med en bedömningsfas bestående av två parsamtal och två individuella samtal. Därefter påbörjas behandlingen där paret med stöd från sin terapeut får arbeta med strategier och verktyg både under och mellan sessionerna.

Övergripande mål med terapin är att bryta problematiska relationsmönster och att komma närmare varandra i relationen. I parterapin arbetar vi för en ökad acceptans för varandras olikheter, förbättrad kommunikation och beteendeförändringar i linje med de mål som finns för relationen.

Vi erbjuder också handledning och utbildning av redan verksamma parterapeuter och familjerådgivare utifrån ovanstående metodik.

Upplever du som individ att du har återkommande relationsproblem och ofta hamnar i problematiska relationsmönster? Det är även vanligt att gå i individuell terapi för relationsproblem, läs mer om det här.

Hör leg psykolog Alex Pimenta från MOD KBT berätta mer om hur ni kan hantera påfrestningar i relationen i svåra tider som under covid 19-pandemin:

Boka tid hos oss

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom kort.