Boka tid hos oss

Boka direkt

eller

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig inom kort. Du kan även ringa 076-027 11 97.

Observera att terapi för barn/ungdomar samt parterapi endast går att boka via formuläret nedan eller telefon.

Jag godkänner att MOD KBT AB hanterar mina personuppgifter i enlighet med deras integritetspolicy.

KBT för barn, ungdom och familj

Barn och ungdomar kan råka ut för sådant som kan leda till psykisk ohälsa och både barn och föräldrar kan behöva ta hjälp av en psykolog. Hos oss på MOD KBT finns barnpsykologer som erbjuder kognitiv beteendeterapi och samtal för barn och ungdom samt familjeterapi och föräldrastöd.

Barn och ungdomar kan exempelvis drabbas av ångestproblematik, depression och nedstämdhet, separationsångest, posttraumatisk stress, omfattande rädslor och oro, stress och låg självkänsla. Det är även vanligt med problematik i form av utåtagerande, ilskeutbrott och aggression. Kognitiv beteendeterapi kan precis som för vuxna vara till stor hjälp även för barn och ungdomar som lider av psykisk ohälsa. Behandlingen anpassas efter barnets ålder, behov och utvecklingsnivå. Läs mer om vilka områden våra psykologer behandlar med kognitiv beteendeterapi.

Utifrån barnets eller ungdomens behov, önskemål och problematik involveras även föräldrar i behandlingen, som skräddarsys i samråd mellan barnet, föräldrar och psykolog. För yngre barn kan det exempelvis innebära att föräldrarna alltid deltar i sessionerna och deltar aktivt i hemuppgifter. Medan det för äldre tonåringar kanske istället innebär en inledande kort kontakt med föräldrar vid nybesök eller på telefon.

Varje behandling inleds med 1-3 inledande bedömningssamtal, ofta är föräldrar med under delar av denna bedömningsfas. Därefter kommer föräldrar, barnet och psykolog överens om en plan för behandlingen med tydliga målsättningar. Vanligtvis träffas man sedan en gång i veckan för en 50 minuter lång session.

Familjeterapi Göteborg

Vi erbjuder även familjesamtal och familjeterapi när det kan vara till hjälp för att förbättra barnets mående eller för att få familjesituationen att fungera bättre. Det kan vara lämpligt när det förekommer mycket konflikter i hemmet eller när man upplever att man inte når varandra i familjen. Familjeterapi kan innebära att man kombinerar enskilda samtal med barnet/ungdomen och familjesamtal, eller att endast ha familjesamtal. Även här skräddarsys upplägget utifrån familjens önskemål och behov.

Ibland kan man även som förälder behöva råd och stöd kring de svårigheter och utmaningar man ställs inför i sitt föräldraskap. Läs mer om möjligheten till föräldrastöd.

Här ger vår leg. Psykolog Felicia några råd kring hur vi kan stötta och vad vi kan tänka på när vi pratar med barn i rådande kristider.

Boka tid hos oss

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom kort.