Boka tid hos oss

Boka direkt

eller

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig inom kort. Du kan även ringa 031-724 93 90.

Jag godkänner att MOD KBT AB hanterar mina personuppgifter i enlighet med deras integritetspolicy.

Depression hos barn och ungdomar

Barns och ungdomars symtom på depression är till stor del desamma som vuxna har, läs mer om det här. Vissa symtom hos barn och ungdomar kan dock skilja sig från vuxnas.

Små barn (i förskoleålder) kan stanna eller gå tillbaka i sin utveckling så att de tappar förmågor de haft och slutar leka. Skolbarn får ofta koncentrationsproblem, vilket påverkar deras skolgång så att det kan bli svårt att hänga med, vilket kan skapa en ond cirkel av stress. Det är vanligt att barnet tappar lusten att göra saker det tidigare har gillat och t ex slutar med aktiviteter och drar sig undan kompisar. Barnet är ofta trött och orkar exempelvis inte hjälpa till hemma.

Det är vanligare hos barn och ungdomar att bli mer irritabel än hos vuxna. Det innebär att ett barn som är mer argt och bråkigt än vanligt faktiskt kan vara deprimerad och själv känna sig nedstämd. Även detta kan skapa en ond cirkel för barnet, som ofta får starka skuldkänslor för att det har bråkat, vilket gör det mer nedstämt. Barnet förstår ofta själv inte varför det mår så dåligt, vilket gör det svårt att förklara för föräldern. Det är också vanligt att deprimerade barn drar sig undan från familjen och stänger in sig på sitt rum. Som förälder känner man sig ofta utestängd och avvisad när barnet inte pratar med en. Det kan bli stressande för barnet att försöka förklara. Det är också vanligt att barnet får skuldkänslor över att inte ha någon ”anledning” att må dåligt.

Barn med djupare depressioner kan bli väldigt passiva och orkeslösa, så att de inte orkar sköta sin hygien eller ens gå upp ur sängen. De kan också utsätta sig för risker på ett vårdslöst sätt eller skada sig själva t ex genom att skära sig. Även små barn kan få självmordstankar och t o m göra självmordsförsök. Det är vanligt med självmordstankar och de flesta som får det gör aldrig något självmordsförsök, men det är mycket viktigt att alltid ta självmordstankar på allvar. Var inte rädd för att fråga ditt barn om det har självmordstankar, och visa att du är öppen för att lyssna. Om barnet har allvarliga självmordstankar behöver det träffa en psykolog eller psykiater för bedömning samma dag. Då ska man kontakta BUP akut, eller ringa 112.

I psykologisk behandling av depression hos barn behöver man hjälpa barnet att återuppta aktiviteter som förut har skänkt glädje, framför allt att träffa kompisar, och att hitta mer positiva tankesätt om sig själv, världen och framtiden. Man behöver ofta sänka kraven på skolprestationer och annat under en period, och fokusera på att återfå glädjen i livet. Det är också viktigt att få ordning på rutiner för mat, sömn och fysisk aktivitet. Ibland går det att identifiera bakomliggande problem, exempelvis i relationer, och känslor kopplade till dessa som barnet behöver hjälp att närma sig och förstå. Lite äldre barn och ungdomar med djupare depressioner kan också behöva medicinsk behandling.

Misstänker du att ditt barn lider av depression är du välkommen att kontakta oss för att boka in ett första bedömningssamtal.

Boka tid hos oss

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom kort.