Boka tid hos oss

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig inom kort. Du kan även ringa 076-027 11 97.

Observera att terapi för barn/ungdomar samt parterapi endast går att boka via formuläret nedan eller telefon.

Jag godkänner att MOD KBT AB hanterar mina personuppgifter i enlighet med deras integritetspolicy.

Framgångsrika organisationer

Utifrån vetenskaplig grund och erfarenhet hjälper våra organisationskonsulter er att skapa en framgångsrik och hållbar organisation. Våra tjänster omfattar såväl effektivitet, lönsamhet och förändringsstöd som hälsa och välmående för team och medarbetare.
Effektiva team

Effektiva team

En stor del av arbetet på dagens arbetsplatser sker i grupper och team, som är beroende av ett välfungerande samarbete för att kunna leverera till organisationen. Forskning visar att team utvecklas genom att arbeta med tydliga mål, roller och spelregler. Att tidigt ge sina team möjlighet att skapa ett gemensamt fokus kring dessa frågor är en investering som lönar sig på lång sikt. Vi skräddarsyr insatser kring teambuilding och grupputveckling utifrån era specifika behov och utmaningar.

Vi hjälper er att

 • Förbättra samarbete och kommunikation
 • Tydliggöra mål och roller 
 • Öka gruppens effektivitet
 • Utveckla innovation och motivation

Hälsa och välmående

Psykisk ohälsa är orsaken till ca 40% av alla sjukskrivningar. En organisation som förebygger psykisk ohälsa hos sina medarbetare skapar en långsiktigt hållbar arbetsmiljö som möjliggör välmående, hög prestation och goda resultat. Ett sådant arbete behöver ske på flera fronter, exempelvis genom att följa upp arbetsmiljökartläggningar med adekvata åtgärder och förse medarbetarna med utbildning i stresshantering. 

Vi hjälper er att

 • Göra en nulägesanalys av den psykosociala arbetsmiljön 
 • Utforma och genomföra relevanta åtgärdsplaner 
 • Ge medarbetare och chefer verktyg för att hantera stress 
 • Stödja enskilda medarbetare i riskzonen för utmattning
 • Främja likabehandling och inkluderande arbetsmiljö
Hållbar arbetsmiljö
Konflikthantering

Konflikthantering

Konflikter kan vara konstruktiva och innebära steg framåt för teamsamarbetet. Men de kan också utvecklas till utdragna processer med missförstånd och destruktiv kommunikation, som hindrar verksamheten från att uppnå viktiga mål. Destruktiva konflikter kan drabba såväl arbetsgrupper som ledningsgrupper. En välfungerande organisation utbildar sina medarbetare i kommunikation och konflikthantering, och tvekar inte att ta in extern hjälp i ett tidigt skede.

Vi hjälper er att

 • Utbilda i kommunikation och konflikthantering
 • Lösa existerande konflikter 
 • Identifiera och analysera återkommande konfliktområden
 • Hantera och problemlösa orsaker till konflikter

Förändringsarbete

Förändringar, positiva såväl som negativa, är påfrestande för individ och organisation. En framgångsrik organisationsförändring kräver en väl utförd analys av nuläge, önskat läge och stegen däremellan. En solid förändringsplan bör bygga på kunskap om hur beteenden, som är i linje med det önskade läget och organisationens värderingar, ska förstärkas. 

Vi hjälper er att

 • Utveckla skräddarsydda strategier för en framgångsrik förändring
 • Engagera och öka medarbetarnas förändringsbenägenhet
 • Skapa långsiktigt hållbara förändringar
 • Undvika vanliga fallgropar vid förändringsarbete
 • Leda i förändring
Förändringsledning

Boka tid hos oss

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom kort.