Boka tid hos oss

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig inom kort. Du kan även ringa 031-724 93 90.

Jag godkänner att MOD KBT AB hanterar mina personuppgifter i enlighet med deras integritetspolicy.

3 tips för effektiv feedback!

Varför är återkoppling så viktigt? Hur kan feedback vara ett verktyg för beteendeförändring och vad kan vi tänka på för att den ska ge bäst effekt?

Våra beteenden styrs av den kontext vi befinner oss i, av vad som sker innan beteendet utförs (aktiverare) och framförallt av de konsekvenser som följer vårt beteende. Om ett beteende får en positiv konsekvens så ökar alltså sannolikheten att beteendet sker igen. Feedback är därmed ett fantastiskt bra verktyg för att få till det som kallas positiv förstärkning, att tillföra en positiv konsekvens, för att öka sannolikheten att människor agerar med önskvärda beteenden.

Hur ger vi effektiv feedback?

1. Var specifik – vilket beteende vill du förstärka?

För att feedback ska vara hjälpsamt och tas emot bra är det viktigt att återkoppla på specifika handlingar och uttrycka feedbacken i konkreta beteendetermer. Feedback som är för generell är sällan effektiv och formuleringar i termer av egenskaper/personlighet kan landa fel.

  • Vad gjorde personen bra?
  • Vilket är det önskvärda beteendet som du vill se mer av?

Ett beteende är alltså något vi gör – inte hur vi är. Ett beteende är en handling som vi kan observera och mäta och som således är fritt från tolkning.

Exempel på ospecifik feedback:
”Jag uppskattar att du är så öppen”

Exempel på specifik feedback:
”Jag uppskattar att du visade att du lyssnade på mötet genom att bekräfta vad de andra sa och att du ställde öppna följdfrågor”

2. Positiv feedback ger bäst effekt!

Det bästa sättet att påverka ett beteende är genom positiv förstärkning. Försök fokusera på det som fungerar bra, de beteenden ni vill se mer av, snarare än det som inte fungerar. När vi upplever oss kritiserade intar vi ofta en försvarsställning och har svårt att ta till oss kritiken. Genom positiv feedback ökar motivationen att göra mer av önskvärda beteenden.

3. Ju snabbare desto bättre

Effekten av feedback blir starkare ju tidigare vi får återkoppling på vårt beteende. Kortsiktiga konsekvenser har större effekt än långsiktiga, alltså har omedelbar feedback en större påverkan på vårt beteende än en uppföljning längre fram. Ibland fastnar verksamheter för mycket i långsiktiga mål och visioner och glömmer att återkoppla och förstärka viktiga beteenden som sker här & nu.

Vill ni bli bättre på feedback och kommunikation i er verksamhet?

Välkomna att kontakta oss på organisation@modkbt.se för att boka inspirationsföreläsningar, workshops, ledarutveckling och chefscoaching kring området effektiv organisationskommunikation och kommunikativt ledarskap!

// Felicia Grosin

Operativ chef / Leg. Psykolog / Organisationskonsult
MOD KBT

Boka tid hos oss

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom kort.