Boka tid hos oss

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig inom kort. Du kan även ringa 076-027 11 97.

Observera att terapi för barn/ungdomar samt parterapi endast går att boka via formuläret nedan eller telefon.

Jag godkänner att MOD KBT AB hanterar mina personuppgifter i enlighet med deras integritetspolicy.

Råd och hjälp vid förlossnings-depression

Förlossningsdepression är till skillnad från vad många tror inte en nedstämdhet som orsakas av en traumatisk eller svår förlossning. Den uppstår i och med livsomställningen som den nya rollen som förälder innebär.

Föräldrastöd Göteborg

Att bli förälder är för de flesta en stor och omvälvande upplevelse som innebär stora omställningar från hur vardagen tidigare sett ut. I och med att ett barn kommer till världen förändras både den praktiska tillvaron men även den känslomässiga, hur du ser på dig själv, din nya roll som förälder och det ansvar som medföljer. Utöver dessa förändringar finns det ofta förväntningar i omgivningen, från dig själv eller din partner om hur härligt och fantastiskt det är att bli förälder. I vissa fall är upplevelsen den motsatta och det kan bli svårt att möta och hantera utan att det väcks skam- eller skuldkänslor. Forskning visar att det är upp till 8-12% av alla kvinnor och män som drabbas av en förlossningsdepression som varar i mer än två veckor.

Psykologisk förklaringsmodell för depression
Psykologisk förklaringsmodell för depression.

Vanliga symtom vid förlossningsdepression

 • Orkeslöshet där du är trött och energilös, det hjälper inte att sova bort
 • Du har tappat intresset för saker i din omgivning 
 • Du känner brist på glädje i det du gör
 • Bristande känslomässigt band till barnet då du har svårt att knyta an till barnet
 • Negativ framtidstro och hopplöshet
 • Du har koncentrationssvårigheter
 • Känner dig ledsen och uppgiven och gråter ofta
 • Du upplever mer oro och ångest
 • Du har sömnsvårigheter, somliga har mycket svårt att somna, vaknar ofta och sover oroligt medan andra sover bort stora delar av dygnet
 • Ingen matlust alls eller det motsatta där du tröstäter mycket 
 • Du upplever humörsvängningar och mer irritabilitet 
Vanliga symtom vid förlossningsdepression
Vanliga symtom vid förlossningsdepression.

Vad kan jag göra?

 • Om du misstänker att du lider av förlossningsdepression är det viktigaste att du söker professionell hjälp, ju tidigare desto bättre.
 • Kontakta din BVC- sköterska och berätta hur du mår. Att berätta kan väcka skam- och skuldkänslor, men du kan vara säker på att din BVC-sköterska tidigare har mött föräldrar i din sits.
 • Berätta för din omgivning om hur du mår! Även om det kan vara svårt att sätta ord på vad du tänker och känner, så dela att det inte står rätt till.
 • Be om hjälp från din omgivning, genom t.ex. praktiskt stöd som avlastning i hemmet och med barnet.
 • Aktivera din partner. Ibland kan det behövas en sjukskrivning från föräldraledigheten och att partnern är hemma med barnet (konsultera läkare om sjukskrivning skulle behövas). 
 • Aktivera dig i den mån du kan! Delta i föräldragrupp, aktiviteter som din närmsta Familjecentral anordnar, ta promenader och hörs av med människor du tycker om. 
 • Försök hålla några rutiner så gott det går, skippa inte måltider (även om du inte är hungrig) och vila när ditt barn vilar.
 • Gör saker som ger dig energi (i den mån det är möjligt). 
 • Om du misstänker att du uppfyller kriterierna för en förlossningsdepression kan du boka tid för bedömning med en av våra psykologer.

Boka tid hos oss

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom kort.