Boka tid hos oss

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig inom kort. Du kan även ringa 076-027 11 97.

Observera att terapi för barn/ungdomar samt parterapi endast går att boka via formuläret nedan eller telefon.

Jag godkänner att MOD KBT AB hanterar mina personuppgifter i enlighet med deras integritetspolicy.

EMDR för vuxna, barn och ungdomar

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) är en traumafokuserad, integrativ psykoterapimetod som har god evidens (vetenskapligt stöd) framför allt för behandling av PTSD, posttraumatiskt stressyndrom, hos både barn och vuxna. EMDR kan användas både vid enkel PTSD (typ 1-trauman, en avgränsad traumahändelse) och vid komplex PTSD (typ 2-trauman eller uppväxt-/anknytningstrauman, upprepade traumahändelser under lång tid som tex mobbning, psykisk eller fysisk misshandel, försummelse under barndomen).
EMDR kan också användas vid behandling av andra ångeststörningar, depression, komplicerad sorg, fobier mm. EMDR kan kombineras med andra terapiformer som vi erbjuder, t ex KBT och ISTDP. EMDR kan också användas med barn, men behöver då anpassas efter ålder och mognadsnivå.

EMDR är en kraftfull och effektiv metod, vilket gör att det är en korttidsterapi, men längden på behandlingarna varierar mycket beroende på problematik. En EMDR-behandling av mer avgränsade trauman kan vara 1-3 sessioner, medan en behandling av komplex traumatisering kan vara i ett år eller mer. Behandlingen behöver då anpassas så att den inte blir för ångestväckande. Vanligen träffas man en gång i veckan i 50 minuter, men man kan också ha längre sessioner. Behandlingen inleds alltid med en bedömningsfas om 1-3 samtal, för att terapeuten ska kunna bedöma rätt sätt att tillämpa behandlingen på den individuella patienten. Man inleder också alltid med så mycket stabiliserande interventioner (bl a avslappningsövningar) som patienten behöver för att orka med att närma sig traumaminnena.

EMDR går till så att patienten fokuserar på och exponerar sig för minnet av en svår (traumatiserande) händelse, tillsammans med de dysfunktionella tankar om sig själv upplevelsen genererat, samt svåra känslor och kroppssensationer som uppstår. Samtidigt följer patienten terapeutens fingrar med ögonen (bilateral stimulering). Ögonrörelserna och visualiseringarna tycks minska ångestpåslaget och hjälpa hjärnans olika delar att kommunicera och man kan komma åt djupare, tidigare omedvetna känslor. Det gör att traumaminnet bearbetas och kan lagras in som ett vanligt minne. Ofta aktiveras associationer till andra traumaminnen, som bearbetas på samma sätt med ögonrörelser. När samtliga minnen är desensibiliserade (ångestfria) fokuserar man på att lära in mer hjälpsamma sätt att tänka om sig själv, samt visualiserar framgångsrika sätt att tackla framtida utmaningar. Behandlingen gör att symtomen man sökte för minskar eller försvinner helt och att traumaminnena inte längre känns ångestväckande att tänka på.

Boka tid hos oss

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom kort.