Boka tid hos oss

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig inom kort. Du kan även ringa 031-724 93 90.

Jag godkänner att MOD KBT AB hanterar mina personuppgifter i enlighet med deras integritetspolicy.

Organisation & Ledarskap

Vi hjälper dig som chef att utvecklas och din organisation att hantera de svåra utmaningar ni står inför. Utifrån goda teoretiska kunskaper och gedigen erfarenhet inom arbets- och organisationspsykologi erbjuder vi tjänster inom organisationsutveckling och ledarskap.

Våra medarbetare är adekvat certifierade, dels via psykologprogrammet, dels via vidareutbildningar och arbete med bl.a. GDQ, IDI, ACT at Work och OBM. Detta garanterar goda teoretiska kunskaper inom arbets- och organisationspsykologi.

Uppdraget utgår ifrån en fördjupad dialog och behovsinventering med beställare/ledning, där vi också klargör de mål och syften som finns med uppdraget. Ibland görs även specifika observationer och intervjuer i samband med detta.

Under uppdragets gång är vi måna om att ha löpande kontakt med beställaren för att säkerställa att vi rör oss i rätt riktning. Vi använder oss också av mätningar före och efter samt utvärderingar eftersom vi är måna om att vår insats ska bidra till en verklig och hållbar förändring.

Vi har goda erfarenheter av att coacha organisationers chefer och medarbetare till att själva leda önskad utveckling framåt, istället för att som konsulter gå in och ta över alltför mycket. Enligt vår erfarenhet leder detta till mer hållbara förändringar för organisationen.

EXEMPEL PÅ UPPDRAG

CHEFSSTÖD

 • Individuell coachning
 • Konsultativt stöd i svåra lägen
 • Beteendeprofil (IDI, används ofta inför coachninginsats)
 • Ledarskapsutbildningar, t.ex. introduktion för nya chefer, utbildning i svåra samtal, stresshantering för chefer
 • Feedbackträning för chefer
 • Transformerande Ledarskap (TL)
 • Krishantering

GRUPPUTVECKLING

 • Effektiva grupper (GDQ)
 • Konflikthantering
 • Funktionalitetsträning/stresshantering i grupp (ACT at Work)
 • Förändringsarbete/bemötande
 • Krishantering i grupp

VERKSAMHETSUTVECKLING

 • Organizational Behavior Management (OBM)
 • Handledning av ledningsgrupper
 • Konsultation vid förändringsarbete/omorganisationer m.m.
 • Öka samarbetsbeteenden inom ledningsgrupper (IDI för grupp)
 • Rollklargöring av ledningsfunktion eller andra funktioner inom organisationen
 • Funktionell kommunikation inom organisationen

Kontakta oss

Vid förfrågan om handledning & utbildning vänligen kontakta våra handledare direkt via e-post anna@modkbt.se, eller ring oss på 0707-46 81 71.