Boka tid hos oss

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig inom kort. Du kan även ringa 031-724 93 90.

Jag godkänner att MOD KBT AB hanterar mina personuppgifter i enlighet med deras integritetspolicy.

Att leda i kris

Rådande situation, covid-19, innebär både utmaningar och ansvar för dig som ledare. I stunder av oro och osäkerhet behöver ledarskapet vara det motsatta; lugnt och tydligt.

Leda i kris

Ledarens roll i att minska smittspridningen

Du som förebild

Människor är sociala varelser och vi har en tendens att agera likt vår omgivning. Vi har även en ökad benägenhet att kopiera beteenden vi ser hos de som har en ledande position. Detta innebär alltså att du som ledare har en enormt viktig roll när det kommer till att följa riktlinjer för att minska smittspridningen. Om du som ledare eller chef stannar hemma så fort du känner dig sjuk eller väljer att jobba hemifrån, så signalerar det att er organisation är måna om att alla ska agera utifrån riktlinjerna.

Sociala normer i organisationen

Eftersom vi är sociala varelser som tenderar att följa sociala normer är det även viktigt att ni som organisation skapar och tydliggör nya normer för era medarbetare utifrån vad som gäller i aktuell situation. Gör dessa normer så tydliga och enkla att följa som möjligt.

Att förstärka rätt beteenden

Våra beteenden styrs till största del av kortsiktiga konsekvenser. Om beteendet följs av en positiv konsekvens, som en belöning, så ökar sannolikheten att vi gör beteendet igen. Det motsatta gäller om vi upplever en negativ konsekvens av vårt beteende, som en bestraffning. I det här fallet är det därför viktigt att som ledare och organisation tänka på att förstärka de beteenden som är i linje med de nya normerna och rutinerna. Exempelvis en positiv och stöttande kommentar när någon
stannar hemma på grund av sjukdom.

Ledarens kommunikation
i en tid av oro och stress

Agera med lugn och tydlighet

Reaktioner och ageranden som påvisar oro och stress smittar ofta av sig. Eftersom vi tenderar att följa våra ledare är det därför extra viktigt att vara en förebild som inger trygghet och lugn genom att agera sansat med noga övervägda beslut. När omständigheterna är som mest osäkra och otydliga så gäller det att som ledare vara så tydlig som möjligt för att minska oro och stress. Se till att dina medarbetare fortfarande har tydliga arbetsbeskrivningar, tydliga mål och deadlines och se till att följa upp dessa. Detta blir om än viktigare när vi utför arbete på distans.

Var generös med empati och hopp

Det är viktigt att kommunicera och visa att du som ledare ser och förstår upplevelsen av osäkerhet och oro. Inte minst om du ska ge information som kan bidra till ökad stress och oro. För att öka människors känsla av kontroll, hoppfullhet och motivation i svåra tider är det viktigt att tydliggöra möjliga vägar till en bättre situation i framtiden samt hur varje individ kan bidra till denna resa.

Skapa trovärdighet och var ärlig

Som ledare bör du vara tydlig med din kännedom och förståelse för aktuella risker. Samtidigt vara ärlig när det gäller frågor du inte har något svar på och i dessa fall hänvisa till andra experter. När det gäller förmedling av dåliga nyheter krävs transparens och tydlighet.

Regelbunden kommunikation och feedback

Var inte snål avseende kommunikation och feedback. Skapa tydliga rutiner och involvera medarbetare i detta för att stärka upplevelsen av att vara hörd och sedd, inte bara av dig som ledare utan även av varandra. Upprätta gärna kommunikationskanaler och forum där medarbetare har möjlighet att ställa frågor, ge stöd, få utlopp för idéer och ge kontinuerlig feedback till varandra.

// Felicia Grosin, Psykolog & Organisationskonsult

MOD symbol

VÅRA TJÄNSTER FÖR DIG SOM CHEF

  • Chefshandledning och ledarcoaching
  • Krishantering, att leda i kris
  • Stresshantering för chefer
  • Förändringsledning
  • Ledarutveckling
  • Handledning och utbildning för nya chefer
  • Organisationsutveckling och organisationsförändring

Läs gärna mer om hur våra organisationspsykologer kan hjälpa dig som chef eller er som organisation här.

Boka tid hos oss

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom kort.